W  roku 1938r.  - otwarto pierwszą szkołę we wsi Łyczanka.

Do szkoły uczęszczało 63 dzieci,

w tym dwoje ze wsi Janowice w pow. krakowskim.

Szkoła mieściła się w budynku prywatnym,

którego właścicielem był Franciszek Kowalczyk,

zajmowała jedno pomieszczenie. 

Nasza szkoła dzięki wieloletniemu doświadczeniu zyskała bogatą historię i tradycję.

Szkoła przed remontem [340x230]

budynek szkoły przed remontem


Budynek szkoły umiejscowiony jest w pobliżu lasu

oraz gospodarstw rolnych i agroturystycznych.

Szkoła posiada dwa parkingi,

a cały jej rejon jest ogrodzony i monitorowany,

dzięki czemu uczniowie mogą czuć się bezpiecznie.

Wokół szkoły zorganizowano ogród botaniczny, plac zabaw, boisko sportowe.


 Kadra nauczycieli jest wysoko wykwalifikowana,

posiada dużą wiedzę dydaktyczno-wychowawczą,

doświadczenie w wieloletniej pracy oraz wiele profesji pedagogicznych. 

W dalszym ciągu kadra przechodzi szkolenia z zakresu

pedagogiki, metodyki i dydaktyki nauczania.

Bierze udział w kursach, warsztatach i studiach

umożliwiających podnoszenie swoich kompetencji pedagogicznych.