Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Michał Skowron.

Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych

z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email skarbnik.audyt@onet.pl ,

oraz pisemnie na adres administratora Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łyczance Pani Anny Smyczek

splyczanka@interia.pl.