Inspektor Ochrony Danych

„Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Michał Socha. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email iod@siepraw.pl , oraz pisemnie na adres administratora”.