KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

data

zdarzenie

1września 2020 (wtorek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10 września 2020 (czwartek)

Spotkania z rodzicami 1-4 SP (17.00)  i 5-8 SP (18.00)

Październik 2020

Egzaminy próbne klas VIII

2 listopada 2020 (poniedziałek)

1 dzień wolny z puli godzin do dyspozycji dyrektora

Listopad 2020

Egzaminy próbne klas VIII

11 listopada 2019 (środa)

Święto Odzyskania Niepodległości dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19 listopada 2019 (czwartek)

Konsultacje dla rodziców  1-8 SP  17.00- 18.30

Grudzień 2020

Egzaminy próbne klas VIII

18 grudnia 2020 (piątek)

Ostatni dzień wpisywania zagrożeń ocenami niedostatecznymi i zagrożenia nieklasyfikowaniem  za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 – wpis propozycji do dziennika, rodziców informuje wychowawca.

22 grudnia 2020 (wtorek)

Klasowe spotkania przed świętami

23 - 31 grudnia 2020

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2021 (piątek)

Nowy Rok

4,5 stycznia 2021 (poniedziałek, wtorek)

2 dni wolne z puli godzin do dyspozycji dyrektora

Styczeń 2021

Egzaminy próbne klas VIII

21 stycznia 2021 (czwartek)

Ostatni dzień wpisywania  propozycji ocen za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „ołówkiem”)

27 stycznia 2021(środa)

Ostatni dzień wpisywania  ocen za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „długopisem”)

28 stycznia  2021 (czwartek)

Posiedzenie klasyfikacyjne i podsumowujące Rady Pedagogicznej

od 1 lutego 2021

Początek II półrocza

4 lutego 2021 (czwartek)

Spotkanie z rodzicami podsumowujące I półrocze 5-8 SP ( 17.00)  i  1-4 SP (18.00)

luty 2021

Próbne egzaminy klas VIII

15 lutego – 28 lutego 2021

Ferie zimowe

Marzec 2021

Egzaminy próbne klas VIII

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021

Przerwa świąteczna

Kwiecień  2021

Próbne egzaminy klas VIII

3 maja 2021 (poniedziałek)

Rocznica Konstytucji 3 Maja– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 maj 2021

Próbne egzaminy klas VIII

12 maja 2021(środa)

Spotkania z rodzicami  1-4 SP ( 17.00)  i 5-8 SP (18.00)

21 maja 2021 (piątek)

Ostatni dzień wpisywania  zagrożeń ocenami niedostatecznymi i zagrożenia nieklasyfikowaniem  za rok szkolnego 2020/2021 (wpis propozycji do dziennika, rodziców informuje wychowawca).

25, 26, 27 maja 2021

egzamin ósmoklasisty, klasy I – VII – 3 dni wolne

3 czerwca 2021 (czwartek)

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4 czerwca 2021 (piątek)

1 dzień wolny z puli godzin do dyspozycji dyrektora

8, 9, 10 czerwca 2021

Egzaminy próbne klas VII

7 czerwca 2021 (poniedziałek)

Ostatni dzień wpisywania  propozycji ocen za II półrocze roku szkolnego 2020/2021 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „ołówkiem”)

16 czerwca 2021 (środa)

Ostatni dzień wpisywania  ocen na koniec roku szkolnego 2020/2021 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „długopisem”)

19 czerwca 2021 (piątek)

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

25 czerwca 2021 (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych