Kadra

mgr Ewa Rozwadowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Iwona Suder

Funkcja: Nauczyciel

mgr inż. Łukasz Skublicki

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Kinga Hajdus

Funkcja: Nauczyciel

mgr inż. Renata Bujas

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda, Wychowawca

mgr Joanna Gwóźdź

Funkcja: Nauczyciel

mgr Katarzyna Tarko

Funkcja: Nauczyciel

mgr Barbara Figlewicz

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

mgr Rafał Alicki

Funkcja: Nauczyciel

mgr Maciej Madej

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Magdalena Braś

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Barbara Dymowicz-Dobosz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Gerard Wątor

Funkcja: Nauczyciel

mgr Anna Maślak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

mgr Jolanta Bujas

Funkcja: Nauczyciel

Samanta Mrugała

Funkcja: Nauczyciel

mgr Renata Ruman

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Klaudia Klisz

Funkcja: Administracja

Cecylia Dziura

Funkcja: Pracownik obsługi

Bożena Róg

Funkcja: Pracownik obsługi

Alicja Kowalczyk

Funkcja: Pracownik obsługi

Józef Firek

Funkcja: Pracownik obsługi

mgr Marta Chanek

Funkcja: Nauczyciel

mgr Beata Orzechowska

Funkcja: Nauczyciel

mgr Michał Curzydło

Funkcja: Nauczyciel

mgr Anna Smyczek

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel, Pedagog

mgr Monika Ślósarczyk

Funkcja: Nauczyciel

mgr Barbara Kalisz

Funkcja: Pedagog

mgr Patrycja Podmokła

Funkcja: Nauczyciel

mgr Katarzyna Poborowska - Wronka

Funkcja: Nauczyciel