WAKACJE! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE !

Podręczniki

Tytuł: Steps Plus

Autor: Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton

Wydawnictwo: Oxford Univ. Press

Przedmiot: język angielski

Nauczyciel: mgr inż. Łukasz Skublicki

Klasy: Klasa 5