Startujemy!! Drugie półrocze czas zacząć!!

Podręczniki

Tytuł: My i historia 5

Autor: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Wydawnictwo: Nowa Era

Przedmiot: historia

Nauczyciel: mgr Paweł Miśkowicz

Klasy: Klasa 6