WAKACJE! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE !

Podręczniki

Tytuł: My i historia 6

Autor: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch

Przedmiot: historia

Nauczyciel: mgr Małgorzata Cholewa

Klasy: Klasa 7