WAKACJE! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE ! WAKACJE !

Podręczniki

Tytuł: English Plus Options

Autor: Ben Wetz, Diana Pye

Wydawnictwo: Oxford Univ. Press

Przedmiot: język angielski

Nauczyciel: mgr inż. Łukasz Skublicki

Klasy: Klasa 8