Przedmioty

geografia

Podręczniki: Planeta Nowa

Nauczyciel: mgr Gerard Wątor

Klasy: Klasa 7