Przedmioty

język niemiecki

Podręczniki: Aha! Neu.

Nauczyciel: mgr Jolanta Bujas

Klasy: Klasa 7