Aktualności

20 maja 2019 12:02 | Aktualności

Szkolenie klas IV - VIII z pierwszej pomocy

W ramach współpracy z Powiatem Myślenickim uczestniczyliśmy w   projekcie „Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim"  i w naszej szkole zorganizowaliśmy   w dniu 17.05.2019r. szkolenie  z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów klas IV-VIII prowadzone  przez Certyfikowanego Instruktora Polskiej Rady Resuscytacji wraz z wolontariuszami Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników.

Uczniowie odbyli trzygodzinny kurs, którego celem było kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, wyrobienie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych, nabywanie umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych oraz pobudzenie świadomości i zaangażowania w sprawy związane z ratownictwem medycznym. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z działaniem defibrylatora AED oraz mieli okazję potrenować podstawowe umiejętności  z zakresu resuscytacji oddechowo – krążeniowej z wykorzystaniem fantomów przeznaczonych do nauki masażu serca i sztucznego oddychania.

Przeczytano: 84 razy. Wydrukuj|Do góry