Tutaj powinien być opis

Mamy wyniki rekrutacji do przedszkola w roku 2020

Szanowni Państwo,

Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły,

podaje do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych

do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Lista znajduje się w załączniku.

Do 8 maja 2020r. należy dostarczyć do szkoły oświadczenie 

potwierdzające wolę zapisu dziecka do przedszkola:

  • osobiście poprzez wrzucenie do skrzynki na dokumenty
  • elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres mailowy szkoły

 

Oświadczenie dostępne jest do pobrania poniżej w załączniku,

jak również na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

W razie zwolnienia się miejsc, od dnia 11.05.2020r. do 29.05.2020r. 

przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.


Załączniki