Tutaj powinien być opis

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Szanowni Państwo,

Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły,

podaje do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych

w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Lista znajduje się w załączniku.

Od dnia 15 do 19 czerwca 2020r. należy dostarczyć do szkoły oświadczenie 

potwierdzające wolę zapisu dziecka do przedszkola:

  • osobiście poprzez wrzucenie do skrzynki na dokumenty
  • elektronicznie poprzez przesłanie skanu na adres mailowy szkoły

Oświadczenie dostępne jest do pobrania poniżej w załączniku,

jak również na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

Załączniki