Tutaj powinien być opis

Godziny pracy szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego

Dyrekcja  Szkoły Podstawowej w Łyczance informuje , iż w roku szkolnym 2020/2021 

Oddział Przedszkolny i Szkoła Podstawowa pracują zgodnie z planem w następujących godzinach:


Oddział Przedszkolny od 7:00 do 17:00 

Szkoła Podstawowa od 7:00 do 16:10