Szkolne zasady bezpieczeństwa podczas pandemii

Poniżej w załącznikach znajduje się film informacyjny dla uczniów dotyczący zasad

bezpiecznego przebywania w szkole oraz do wglądu regulamin pracy szkoły podczas pandemii.