Tutaj powinien być opis

Sprzątanie świata

 

 

W dniu 22.09.2020r. od godziny 11:40  odbędzie się sprzątanie świata. Uczniowie proszeni są o przyjście w odpowiednim ubraniu. Szkoła zapewnia jednorazowe rękawiczki.

 

Trasy :

kl. ,,0” oraz uczniowie klas I-III - teren szkoły ( tj. plac zabaw, boisko szkolne)

kl. 4 -               ul. Dworska od szkoły do tzw. Molusówki

kl. 5 -               wzdłuż rzeki do tzw. ,,basenu”

kl. 6 -               od basenu ulicą do sklepu Pani Ireny Żyły

kl. 7 i 8 –         las ( wzdłuż leśnej drogi od ul. Dworskiej)

 

Po zakończonej akcji uczniowie wracają do szkoły na lekcje.