Tutaj powinien być opis

Informacja dot. zakażeń COVID-19

W związku z pozytywnym wynikiem badania na obecność wirusa COVID 19 u nauczyciela uczącego w klasach 4-8, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

oraz z organem prowadzącym szkołę, zajęcia  nie zostają zawieszone. Szkoła funkcjonuje normalnie.  

Nauczyciel przestrzegał  procedur sanitarnych.

W szkole nadal obowiązują  wprowadzone, zaostrzone   procedury sanitarne:

- obowiązek noszenia maseczek przez wszystkich (pracownicy, uczniowie) we wspólnej przestrzeni szkolnej,


- szczególnie zwraca się uwagę na zachowanie dystansu społecznego w kontaktach międzyludzkich na terenie placówki.


Proszę Rodziców o poinformowanie dzieci o treści komunikatu.

 

 

Anna Smyczek